Statistik Perkhidmatan Atas Talian

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2015

 Aplikasi Atas Talian  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
Integrater Water Resource InformationManagement System (IWRIMS)  8,220  12,741   14,010  13,582  12,048  11,741  10,506 11,780   6,180      
Maklumbalas / Aduan Awam  2  3  5  2  8  6 15 
     

Maklumbalas Kepuasan Pelanggan (bagi tempoh setahun)

*akan dikemaskini pada Mac 2016

                       
 
                       

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2014

 Aplikasi Atas Talian  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
Integrater Water Resource InformationManagement System (IWRIMS)  - - 4,361  23,119 13,024   9,045 9,201  14,881   13,102 14,330   15,508  18,681
Maklumbalas / Aduan Awam 3 2 1 2  3  7  3 2  8
 5 5 3
Maklumbalas Kepuasan Pelanggan  (bagi tempoh setahun)                       sehingga Disember sebanyak 111