Loader
Print

KLAN JAWATAN KOSONG LEMBAGA URUS AIR SELANGOR SEPTEMBER 2022 PEKERJA SAMBILAN HARIAN

KLAN JAWATAN KOSONG LEMBAGA URUS AIR SELANGOR SEPTEMBER 2022 PEKERJA SAMBILAN HARIAN

IKLAN JAWATAN KOSONG LEMBAGA URUS AIR SELANGOR SEPTEMBER 2022 PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH) Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) mempelawa Warganegara Malaysia (keutamaan diberi kepada rakyat DYMM Sultan Selangor) yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti dalam iklan sepert berikut (rujuk IKLAN JAWATAN KOSONG LEMBAGA URUS AIR SELANGOR). Setiap permohonan hendaklah menggunakan  borang jawatan kosong pekerja sambilan harian  yang disediakan. Permohonan hendaklah dihantar kepada: PENGARAHLEMBAGA URUS AIR SELANGOR,TINGKAT 13, BANGUNAN DARUL EHSAN,NO. 3, JALAN INDAH, SEKSYEN 14,40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.(U/P ; UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN INTEGRITI) atau hantar melalui emel di alamat; hrgroupsluas@luasdotgovdotmy   Sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari 05 Oktober 2022 (Rabu).(sila nyatakan nama jawatan yang dipohon pada penjuru sebelah kiri atas sampul surat).     ::MUAT TURUN IKLAN JAWATAN KOSONG LUAS SEPTEMBER 2022:: ::BORANG JAWATAN KOSONG PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)::

PlusBaca Lagi

BAYARAN KINI LEBIH MUDAH DENGAN JOMPAY!

BAYARAN KINI LEBIH MUDAH DENGAN JOMPAY!

PlusBaca Lagi

PEMAKLUMAN PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (PELESENAN) (PINDAAN) 2020

PEMAKLUMAN PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (PELESENAN) (PINDAAN) 2020

PEMAKLUMAN PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (PELESENAN) (PINDAAN) 2020   Adalah dimaklumkan, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor telah meluluskan pindaan di dalam Peraturan-Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) (Pindaan) 2020. Pindaan kepada peraturan-peraturan adalah kepada Peraturan 8(6) iaitu ‘jika suatu permohonan bagi pembaharuan dibuat selepas habis tempoh lesen, Pengarah boleh enggan memperbaharui lesen atau boleh memperbaharui tertakluk kepada pengenaan fi lewat tidak melebihi sepuluh ringgit bagi setiap hari kelewatan’. Perhatian dan kerjasama semua pihak terutama kepada pemegang lesen dan kebenaran bertulis daripada LUAS berkenaan perkara ini amatlah dihargai dan dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

PlusBaca Lagi
LUAS Dataset
About LUAS
About LUAS

TENTANG LUAS

Penubuhan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) bermula daripada arahan Jemaah Menteri pada Julai 1997 yang meminta Kementerian Pertanian, seterusnya Kerajaan Negeri Selangor supaya mengkaji cadangan bagi menubuhkan satu badan untuk menguruskan sungai dan sumber air secara bersepadu dengan mengambil Sungai Selangor sebagai projek perintis dan Sungai “Thames” di United Kingdom sebagai model pelaksana. Sehubungan dengan itu, penyelarasan peranan dan bidangkuasa antara agensi kerajaan negeri dan persekutuan telah dibuat bagi memastikan tidak wujud sebarang pertindihan fungsi dan tanggungjawab serta melancarkan perjalanan badan ini. Lalu LUAS ditubuhkan melalui kelulusan Dewan Undangan Negeri Selangor yang bersidang pada 9 April 1999. Penubuhan LUAS ini dilengkapi dengan sebuah enakmen iaitu Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999.

PlusBaca Lagi

PERKHIDMATAN LUAS

BERITA

LUAS

LAWATAN KE JETI SKY MIRROR KUALA SELANGOR

 30 Ogos 2022, Selasa - Lawatan ke Jeti Sky Mirror Kuala Selangor bersama Yang Berhormat Tuan Hee Loy Sian (Hee Loy Sian), Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan dan Alam Sekitar diadakan bagi meneliti dan melihat status semasa operasi jeti pelancongan ke Sky Mirror. Lawatan turut dihadiri oleh agensi di bawah Jawatankuasa Pengurusan Jeti Negeri Selangor seperti UPEN, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Pejabat Tanah Daerah Kuala Selangor, Tourism Selangor, MoTAC dan MPKS.  Perbincangan lanjut bagi pengurusan dan kawalan jeti dan pelancongan ke Sky Mirror akan diadakan susulan daripada lawatan ini. LUAS merakamkan ucapan terima kasih kepada MPKS atas kesudian pengurusan lawatan pada hari ini.    

Loader

MAKLUM BALAS

PENGIKTIRAFAN

SIRIMCERTIFIED TO MS ISO 9001:2015CERT. NO. : QMS 02863
SIRIMCERTIFIED TO MS 9001:2014CERT. NO. : QMS-i 00125

TENDER & SEBUT HARGA

Tiada sebutharga/tender terkini

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Online Service
Online Service
Online Service
Online Service
Online Service
Online Service

FOLLOW US

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram