Pejabat Wilayah Klang/Sg. Buloh

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Pejabat Wilayah Klang/Sg. Buloh

  1. Menyediakan dan melaksanakan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM)
  2. Menyelaras dan mengawalselia penguatkuasaan punca pencemaran melalui Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Sungai dan Pantai Negeri Selangor dan Pasukan Petugas Mengawal Pencemaran Sg. Klang.
  3. Menganalisa dan memantau Paras Air Empangan di Lembangan Klang.
  4. Menyelaras, mengawal-selia dan melaksanakan Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (Integrated Coastal Management – ICM)
  5. Menyelaras, mengawal-selia dan memajukan program tebusguna pantai
  6. Menyelaras dan memantau kualiti Sumber Air Marin Negeri Selangor.