Sidebar

27
Kha, Jun
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Korporat

Alat
Tipografi

Fungsi Dan Peranan Unit Korporat

 1. Menyelaras hal ehwal komunikasi korporat bagi membolehkan komunikasi dalaman dan luaran Lembaga dilaksanakan dengan berkesan.
 2. Menyelaras hal ehwal maklumat am Lembaga bagi membolehkan maklumat disebarkan dan disampaikan dengan berkesan.    
 3. Mengurus perkhidmatan pelanggan bagi memenuhi kehendak dan ekspetasi pelanggan terhadap mutu penyampaian perkhidmatan Lembaga.
 4. Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan kualiti bagi memastikan perkhidmatan Lembaga disampaikan dengan tepat dan berkesan seperti yang ditetapkan.
 5. Menyelaras aktiviti inovasi bagi meningkatkan budaya kreatif dan inovatif kakitangan Lembaga.

  • Ishak Bin Kamaruzaman

   Ishak Bin Kamaruzaman

   Pegawai Penerangan Gred S44
  • Mohd Noh Bin Mohd Yusoff

   Mohd Noh Bin Mohd Yusoff

   Penolong Pegawai Penerangan Gred S29
  • Ronazlina Binti Rosali

   Ronazlina Binti Rosali

   Penolong Pegawai Penerangan Gred S29
  • Nurliyana binti Zulkeflee

   Nurliyana binti Zulkeflee

   Penolong Pegawai Penerangan Gred S29
  • Nur Izzati Binti Azahar

   Nur Izzati Binti Azahar

   Pembantu Tadbir Gred N19
  • Nur Syahirah Binti Azani

   Nur Syahirah Binti Azani

   Pembantu Tadbir Gred N19

1.

Menyelaras hal ehwal komunikasi korporat bagi membolehkan komunikasi dalaman dan luaran Lembaga dilaksanakan dengan berkesan.                 

2.

Menyelaras hal ehwal maklumat am Lembaga bagi membolehkan maklumat disebarkan dan disampaikan dengan berkesan.                                                    

3.

Mengurus perkhidmatan pelanggan bagi memenuhi kehendak dan ekspetasi pelanggan terhadap mutu penyampaian perkhidmatan Lembaga.                 

4.

Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan kualiti bagi memastikan perkhidmatan Lembaga disampaikan dengan tepat dan berkesan seperti yang ditetapkan.                                                    

5.

Menyelaras aktiviti inovasi bagi meningkatkan budaya kreatif dan inovatif kakitangan Lembaga.