Sidebar

19
Isn, Ogs
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Perundangan

Alat
Tipografi

Enakmen LUAS 1999

Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Selangor, pada 9 April 1999, adalah diisytiharkan untuk makluman umum:

 

Undang-Undang Subsidiari

UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI DI BAWAH ENAKMEN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 1999

1. Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa (Sel. P.U 20)
2. Penetapan Tarikh Mula Berkuatkuasa Enakmen LUAS, 1999 (SEL. P.U. 14)
3. Pemberitahuan Caj Bagi Abstraksi Air Daripada Mana-mana Sumber Air - No.1366
4. Peraturan - peraturan (Pengkompaunan Kesalahan) LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 2006
5. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2009 - No.2171
6. Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Selangor 2007-2012 - No.3023
7. Pelan Pelaksanaan Strategi Perairan Pantai Pelabuhan - No.3024
8. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan yang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2010 - No.1189
9. Pemberitahuan Caj Bagi Pelencongan Air Daripada Mana-mana Sumber Air - No.3617
10. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan) (NO. 2) 2010 -No.3959
11. Peraturan Kemasukan Atau Pelepasan Bahan Pencemar (Sel. P.U 43) 2012
12. Peraturan Navigasi Jalan Air Pedalaman (Sel. P.U 44) 2012
13. Pemberitahuan Caj Abstraksi Sumber Air - No.1366
14. Peraturan Abstraksi Sumber Air 2012
15. Peraturan Lembaga Urus Air Selangor (Pelesenan) 2012
16. Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (Daerah Sabak Bernam Kuala Selangor) 2013
17. Peraturan-Peraturan Aktiviti Pengubahan Sumber (Selangor) 2013
18. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2013 - No.4513
19. Peraturan-Peraturan Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik (Selangor) 2014
20. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2014 No.1589
21. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan)(No.2) 2014 No.1589
22. Pemberitahuan Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan Dan Sekatan)(No.3) 2014 No.3322
23. Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Langat (Sel.P.U14)
24. Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Selangor (Sel.P.U15)
25. Peraturan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Klang (Sel.P.U16)
 Bil.SubsidiariMuat Turun
Undang-undang Yang Berkaitan

Perundangan Berkaitan