Sidebar

As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Punca Kuasa

Alat
Tipografi
  • Pengurusan sumber air berdasarkan Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 yang diluluskan oleh DUN Selangor.
  • Item 6(c) Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan, bidang kuasa di bawah senarai Negeri; “6. Kerja-kerja Negeri dan air, iaitu: (c) Tertakluk kepada Senarai Persekutuan, air (termasuk sungai dan terusan tetapi tidak termasuk bekalan dan perkhidmatan air); pengawalan kelodak; hak riparia.”
  • Keputusan MMKN 32/2013 mengenai pemakaian, pelaksanaan dan urusetia DSAN melalui Jawatankuasa Teknikal LUAS, s26, s6(1)(f).
  • Surat YB Dato SUK bertarikh 27 Okt 2014 kepada KSU NRE, s.k KP JPS M’sia, UPEN Selangor perlunya merundingi dengan LUAS mengenai sumber air, s6(1).